SongMaStock

Bản Tin Hàng Tuần

NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ HUYỀN THOẠI PHỐ WALL

Hỗ trợ Khách Hàng mở Tài khoản Giao dịch – Đầu tư tại Forextime : daututaichinhonline24gio@gmail.comHotline : 070-831-6669 (có Zalo)Telegram : daututaichinhonline24gioFacebook Cá Nhân : https://www.facebook.com/trongvu.cfdFanpage Facebook : https://www.facebook.com/daututaichinhonline24gioLink đăng ký mở tài khoản tại ForexTime : https://www.forextime.com/vi/register/open-account?myfxtm=open-accoun (Visited 2 times, 1 visits today)

NHỮNG SAI LẦM CƠ BẢN CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ MỚI DẪN ĐẾN THUA LỖ [TẬP 9]

Hỗ trợ Khách Hàng mở Tài khoản Giao dịch – Đầu tư tại Forextime : daututaichinhonline24gio@gmail.comHotline : 070-831-6669 (có Zalo)Telegram : daututaichinhonline24gioFacebook Cá Nhân : https://www.facebook.com/trongvu.cfdFanpage Facebook : https://www.facebook.com/daututaichinhonline24gioLink đăng ký mở tài khoản tại ForexTime : https://www.forextime.com/vi/register/open-account?myfxtm=open-accoun (Visited 1 times, 1 visits today)

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH NGOẠI HỐI TRÊN ĐIỆN THOẠI SMARTPHONE [TẬP 8]

Hỗ trợ Khách Hàng mở Tài khoản Giao dịch – Đầu tư tại Forextime : daututaichinhonline24gio@gmail.comHotline : 070-831-6669 (có Zalo)Telegram : daututaichinhonline24gioFacebook Cá Nhân : https://www.facebook.com/trongvu.cfdFanpage Facebook : https://www.facebook.com/daututaichinhonline24gioLink đăng ký mở tài khoản tại ForexTime : https://www.forextime.com/vi/register/open-account?myfxtm=open-accoun (Visited 3 times, 1 visits today)

SÀN NGOẠI HỐI FOREXTIME CÓ TỐT HAY KHÔNG ? FOREXTIME CÓ ÔM LỆNH CỦA KHÁCH HÀNG KHÔNG? – [TẬP 7]

Hỗ trợ Khách Hàng mở Tài khoản Giao dịch – Đầu tư tại Forextime : daututaichinhonline24gio@gmail.comHotline : 070-831-6669 (có Zalo)Telegram : daututaichinhonline24gioFacebook Cá Nhân : https://www.facebook.com/trongvu.cfdFanpage Facebook : https://www.facebook.com/daututaichinhonline24gioLink đăng ký mở tài khoản tại ForexTime : https://www.forextime.com/vi/register/open-account?myfxtm=open-accoun (Visited 1 times, 1 visits today)

KIỂM TRA GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN – CẢNH BÁO CÁC SÀN LỪA ĐẢO – [TẬP 6]

Hỗ trợ Khách Hàng mở Tài khoản Giao dịch – Đầu tư tại Forextime : daututaichinhonline24gio@gmail.comHotline : 070-831-6669 (có Zalo)Telegram : daututaichinhonline24gioFacebook Cá Nhân : https://www.facebook.com/trongvu.cfdFanpage Facebook : https://www.facebook.com/daututaichinhonline24gioLink đăng ký mở tài khoản tại ForexTime : https://www.forextime.com/vi/register/open-account?myfxtm=open-accoun (Visited 1 times, 1 visits today)

XEM TIN TỨC CỔ PHIẾU QUỐC TẾ, NGOẠI HỐI Ở ĐÂU – TRỌNG VŨ [TẬP 5]

Hỗ trợ Khách Hàng mở Tài khoản Giao dịch – Đầu tư tại Forextime : daututaichinhonline24gio@gmail.comHotline : 070-831-6669 (có Zalo)Telegram : daututaichinhonline24gioFacebook Cá Nhân : https://www.facebook.com/trongvu.cfdFanpage Facebook : https://www.facebook.com/daututaichinhonline24gioLink đăng ký mở tài khoản tại ForexTime : https://www.forextime.com/vi/register/open-account?myfxtm=open-accoun (Visited 1 times, 1 visits today)

ForexTime

NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ HUYỀN THOẠI PHỐ WALL

Hỗ trợ Khách Hàng mở Tài khoản Giao dịch – Đầu tư tại Forextime : daututaichinhonline24gio@gmail.comHotline : 070-831-6669 (có Zalo)Telegram : daututaichinhonline24gioFacebook Cá Nhân : https://www.facebook.com/trongvu.cfdFanpage Facebook : https://www.facebook.com/daututaichinhonline24gioLink đăng ký mở tài khoản tại ForexTime : https://www.forextime.com/vi/register/open-account?myfxtm=open-accoun (Visited 2 times, 1 visits today)

NHỮNG SAI LẦM CƠ BẢN CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ MỚI DẪN ĐẾN THUA LỖ [TẬP 9]

Hỗ trợ Khách Hàng mở Tài khoản Giao dịch – Đầu tư tại Forextime : daututaichinhonline24gio@gmail.comHotline : 070-831-6669 (có Zalo)Telegram : daututaichinhonline24gioFacebook Cá Nhân : https://www.facebook.com/trongvu.cfdFanpage Facebook : https://www.facebook.com/daututaichinhonline24gioLink đăng ký mở tài khoản tại ForexTime : https://www.forextime.com/vi/register/open-account?myfxtm=open-accoun (Visited 1 times, 1 visits today)

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH NGOẠI HỐI TRÊN ĐIỆN THOẠI SMARTPHONE [TẬP 8]

Hỗ trợ Khách Hàng mở Tài khoản Giao dịch – Đầu tư tại Forextime : daututaichinhonline24gio@gmail.comHotline : 070-831-6669 (có Zalo)Telegram : daututaichinhonline24gioFacebook Cá Nhân : https://www.facebook.com/trongvu.cfdFanpage Facebook : https://www.facebook.com/daututaichinhonline24gioLink đăng ký mở tài khoản tại ForexTime : https://www.forextime.com/vi/register/open-account?myfxtm=open-accoun (Visited 3 times, 1 visits today)

SÀN NGOẠI HỐI FOREXTIME CÓ TỐT HAY KHÔNG ? FOREXTIME CÓ ÔM LỆNH CỦA KHÁCH HÀNG KHÔNG? – [TẬP 7]

Hỗ trợ Khách Hàng mở Tài khoản Giao dịch – Đầu tư tại Forextime : daututaichinhonline24gio@gmail.comHotline : 070-831-6669 (có Zalo)Telegram : daututaichinhonline24gioFacebook Cá Nhân : https://www.facebook.com/trongvu.cfdFanpage Facebook : https://www.facebook.com/daututaichinhonline24gioLink đăng ký mở tài khoản tại ForexTime : https://www.forextime.com/vi/register/open-account?myfxtm=open-accoun (Visited 1 times, 1 visits today)

KIỂM TRA GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN – CẢNH BÁO CÁC SÀN LỪA ĐẢO – [TẬP 6]

Hỗ trợ Khách Hàng mở Tài khoản Giao dịch – Đầu tư tại Forextime : daututaichinhonline24gio@gmail.comHotline : 070-831-6669 (có Zalo)Telegram : daututaichinhonline24gioFacebook Cá Nhân : https://www.facebook.com/trongvu.cfdFanpage Facebook : https://www.facebook.com/daututaichinhonline24gioLink đăng ký mở tài khoản tại ForexTime : https://www.forextime.com/vi/register/open-account?myfxtm=open-accoun (Visited 1 times, 1 visits today)

XEM TIN TỨC CỔ PHIẾU QUỐC TẾ, NGOẠI HỐI Ở ĐÂU – TRỌNG VŨ [TẬP 5]

Hỗ trợ Khách Hàng mở Tài khoản Giao dịch – Đầu tư tại Forextime : daututaichinhonline24gio@gmail.comHotline : 070-831-6669 (có Zalo)Telegram : daututaichinhonline24gioFacebook Cá Nhân : https://www.facebook.com/trongvu.cfdFanpage Facebook : https://www.facebook.com/daututaichinhonline24gioLink đăng ký mở tài khoản tại ForexTime : https://www.forextime.com/vi/register/open-account?myfxtm=open-accoun (Visited 1 times, 1 visits today)

Kiếm Tiền Online

NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ HUYỀN THOẠI PHỐ WALL

Hỗ trợ Khách Hàng mở Tài khoản Giao dịch – Đầu tư tại Forextime : daututaichinhonline24gio@gmail.comHotline : 070-831-6669 (có Zalo)Telegram : daututaichinhonline24gioFacebook Cá Nhân : https://www.facebook.com/trongvu.cfdFanpage Facebook : https://www.facebook.com/daututaichinhonline24gioLink đăng ký mở tài khoản tại ForexTime : https://www.forextime.com/vi/register/open-account?myfxtm=open-accoun (Visited 2 times, 1 visits today)

NHỮNG SAI LẦM CƠ BẢN CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ MỚI DẪN ĐẾN THUA LỖ [TẬP 9]

Hỗ trợ Khách Hàng mở Tài khoản Giao dịch – Đầu tư tại Forextime : daututaichinhonline24gio@gmail.comHotline : 070-831-6669 (có Zalo)Telegram : daututaichinhonline24gioFacebook Cá Nhân : https://www.facebook.com/trongvu.cfdFanpage Facebook : https://www.facebook.com/daututaichinhonline24gioLink đăng ký mở tài khoản tại ForexTime : https://www.forextime.com/vi/register/open-account?myfxtm=open-accoun (Visited 1 times, 1 visits today)

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH NGOẠI HỐI TRÊN ĐIỆN THOẠI SMARTPHONE [TẬP 8]

Hỗ trợ Khách Hàng mở Tài khoản Giao dịch – Đầu tư tại Forextime : daututaichinhonline24gio@gmail.comHotline : 070-831-6669 (có Zalo)Telegram : daututaichinhonline24gioFacebook Cá Nhân : https://www.facebook.com/trongvu.cfdFanpage Facebook : https://www.facebook.com/daututaichinhonline24gioLink đăng ký mở tài khoản tại ForexTime : https://www.forextime.com/vi/register/open-account?myfxtm=open-accoun (Visited 3 times, 1 visits today)

SÀN NGOẠI HỐI FOREXTIME CÓ TỐT HAY KHÔNG ? FOREXTIME CÓ ÔM LỆNH CỦA KHÁCH HÀNG KHÔNG? – [TẬP 7]

Hỗ trợ Khách Hàng mở Tài khoản Giao dịch – Đầu tư tại Forextime : daututaichinhonline24gio@gmail.comHotline : 070-831-6669 (có Zalo)Telegram : daututaichinhonline24gioFacebook Cá Nhân : https://www.facebook.com/trongvu.cfdFanpage Facebook : https://www.facebook.com/daututaichinhonline24gioLink đăng ký mở tài khoản tại ForexTime : https://www.forextime.com/vi/register/open-account?myfxtm=open-accoun (Visited 1 times, 1 visits today)

KIỂM TRA GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN – CẢNH BÁO CÁC SÀN LỪA ĐẢO – [TẬP 6]

Hỗ trợ Khách Hàng mở Tài khoản Giao dịch – Đầu tư tại Forextime : daututaichinhonline24gio@gmail.comHotline : 070-831-6669 (có Zalo)Telegram : daututaichinhonline24gioFacebook Cá Nhân : https://www.facebook.com/trongvu.cfdFanpage Facebook : https://www.facebook.com/daututaichinhonline24gioLink đăng ký mở tài khoản tại ForexTime : https://www.forextime.com/vi/register/open-account?myfxtm=open-accoun (Visited 1 times, 1 visits today)

XEM TIN TỨC CỔ PHIẾU QUỐC TẾ, NGOẠI HỐI Ở ĐÂU – TRỌNG VŨ [TẬP 5]

Hỗ trợ Khách Hàng mở Tài khoản Giao dịch – Đầu tư tại Forextime : daututaichinhonline24gio@gmail.comHotline : 070-831-6669 (có Zalo)Telegram : daututaichinhonline24gioFacebook Cá Nhân : https://www.facebook.com/trongvu.cfdFanpage Facebook : https://www.facebook.com/daututaichinhonline24gioLink đăng ký mở tài khoản tại ForexTime : https://www.forextime.com/vi/register/open-account?myfxtm=open-accoun (Visited 1 times, 1 visits today)

Rạp Phim

MƯU CẦU HẠNH PHÚC (THE PURSUIT OF HAPPYNESS)

The Pursuit of Happiness là câu chuyện có thật đã được đưa lên màn bạc. The Pursuit of Happiness xoay quanh nhân vật Chris Gardner một người bán hàng không gặp may thất bại trong kinh doanh, nợ nần chồng chất, vợ bỏ, bị đuổi khỏi nhà do không trả được tiền thuê tất cả […]

NHÀ SÁNG LẬP

Phim Nhà Sáng Lập, The Founder kể về Ray Kroc, một thương nhân đã biến mô hình đồ ăn nhanh táo bạo của hai anh em nhà McDonald trở thành một trong những chuỗi hàng ăn lớn nhất thế giới bởi nỗi tham vọng, lòng kiên trì và cả sự tàn nhẫn. (Visited 7 times, […]

Đối Tác Trung Quốc ( American Dream In China)

Bộ phim điện ảnh “Đối tác Trung Quốc” kể về câu chuyện của ba người bạn tốt ở trường đại học thập niên 80 là Thành Đông Thanh, Mạnh Hiểu Tuấn và Vương Dương, ba người họ có tình cách khác hẳn nhau thuộc ba trường phái, bảo thủ, tiến bộ và trung dung, cùng […]

Phố Wall – Wall Street (1987)

Phim Phố Wall kể về Bud Fox một chuyên viên môi giới trẻ trên phố Wall trong những năm đầu thập niên 1980, có ước mơ cháy bỏng là leo lên vị trí cao nhất. Chính vì tham vọng quá lớn và mong muốn kiếm thật nhiều tiền, anh đã nhận sự giúp đỡ từ […]

Sói Già Phố Wall – Jordan Belfort

Đầu tiên thì đây  là một bộ phim được dựa trên  câu chuyện có thật về cuộc đời của Jordan Belfort, một tay buôn bán cổ phiếu khét tiếng trên sàn chứng khoán phố Wall.  Bên cạnh đó ,tác phẩm cũng đánh dấu lần hợp tác thứ năm giữa tài tử Leonardo DiCaprio và đạo diễn […]

Thiếu Niên Bạc Tỷ VietSub + Thuyết minh Thái Lan

Dựa theo một câu chuyện có thật về một cậu nhóc người Thái. Từ một cậu bé nghiệm game online, cậu đã nhanh chóng trở thành tỉ phú. Bí mật nào đã giúp cậu tạo nên điều kì diệu đó? Ở tuổi cậu, liệu chúng ta có thể làm được thế này chăng? 16 tuổi: […]
(Visited 454 times, 2 visits today)